Adultos de mosca branca nun gromo e fumaxina na base

Mosca blanca brote y fumagina.jpg
Adults of white fly on a shoot and sooty mold on the base
Adultos de mosca blanca en brote y fumagina en base