A Estación > Persoal

Persoal

Na actualidade, a Estación Fitopatolóxica Areeiro está composta por catro seccions de investigación e diagnóstico, ademais das seccións auxiliares de administración, informática e a do persoal de campo. O organigrama funcional móstrase a continuación:
Xefa de Servizo
Sección de Fitopatoloxía
Sección de Bioloxía Molecular
Sección de Froiticultura e Ornamentais
Sección de Edafoloxía
Personal de apoio en campo
Administración
TIC