Servizos > Primeiras deteccións de patóxenos

Primeiras Deteccións

 

 • Illado de Phytophthora hydropathica

  Primeira cita de "Phytophthora hydropathica" en augas de río en zonas de ribeira dos amieiros en España

  2016

  New Disease Reports 33:25: First report of Phytophthora hydropathica in riparian watercourses in Spain

  Nunha mostraxe de zonas de ribeira de amieiros nos ríos Arnoia e Avia, realizado na primavera de 2011, detectouse a presenza de Phytophthora hydropathica por primeira vez en España e determinouse a súa patoxenicidad sobre planta de Alnus glutinosa.

 • Micelio e conidióforos de Pleurostoma richardsiae

  Primeira cita de "Pleurostoma ricardsiae" en vide en España

  2016

  Plant Disease 100,10:2168: First report of Pleurostoma richardsiae causing grapevine trunk disease in Spain.

  Pleurostoma richardsiae é un patóxeno fúnxico vascular, pouco coñecido, implicado no complexo de enfermidades de petri e yesca da vide. En setembro de 2012 tras a análise de plantas de Vitis vinifera cv."Albariño" enxertadas no patrón 196/17 C detectouse por primeira vez en España a presenza deste organismo como patóxeno en vide.

 • Síntomas de Trioza erytreae

  Primeira cita na Península Ibérica de "Trioza erytreae"

  2015

  Arquivos Entomolóxicos, 13: 119-122: Detección de la psila africana de los cítricos, Trioza erytreae (Del Guercio, 1918) (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae), en la Península Ibérica.

  Este vector da enfermidade coñecida como "huanglongbing", causada por varias bacterias floemáticas do xénero Candidatus Liberibacter, que é a máis destrutiva de todas as patoloxías que poden afectar aos cítricos, está incluído na lista A2 da EPPO, e detectouse en agosto de 2014 en diversos municipios de Pontevedra e nos arredores do Porto (Portugal).

 • Femia de B. m. kolymensis

  Primeira detección de "Bursaphelenchus mucronatus kolymensis en Monochamus sutor" en España

  2015

  Forest Pathology 45,1:82-85 First report of Bursaphelenchus mucronatus kolymensis (Nematoda: Aphelenchoididae) on Monochamus sutor (Coleoptera: Cerambycidae) in Spain.

  En 2013, unha femia de Monochamus sutor foi capturada nun bosque de Pinus sylvestris, e identificouse como vector do nematodo B. mucronatus kolymensis, tipo europeo de B. mucronatus (sinónimo de B. kolymensis) por primeira vez en España.

 • Síntomas en hoja de Kiwi de P.s. actinidifoliorum

  Primeira cita de "Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum" en Kiwi en España

  2015

  Journal of Applied of Microbiology 119:1659-1671: Detection and characterisation of Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum in kiwifruit in spain.

  En 2013, observáronse brotes de follas e flores con síntomas leves, asociados a bacterias, en plantas de Actinidia deliciosa ' Hayward' nunha plantación da Coruña, e confírmase a presenza de P. syringae pv. actinidifoliorum ( Psaf), patovar menos virulento en kiwi, descrito por primeira vez en España.