Tourism, science and education are promoted at the Estación Fitopatolóxica Areeiro thanks to the OBSERVER certification for scientific tourism

Vence M.; Salinero, C.; Vela, P.

  • No hay documentos

resumen

Unha breve nota sobre a consecución de e a Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA) para pertencer ao grupo de espazos que contan coa certificación OBSERVER® como destino turístico científico. É un selo de calidade que recoñece o valor científico, ambiental e patrimonial destes espazos.
  • Publicado en :
    ICJ 2021 n.53: 171-172
  • ISSN :
    0159-656X
  • Palabras clave :
    camelia, Camellia, garden, jardín, phytophatology