Patrimonio vexetal

Exposição do índice de correia fotorreceptora

Patrimonio vexetal da provincia de Pontevedra

Os espazos verdes das cidades proporcionan un conxunto de beneficios para os seus habitantes que son incuestionables: fornecen osíxeno, reteñen contaminantes e outras substancias nocivas, melloran a estética

Dentro destes espazos, as árbores son probablemente o elemento principal, e malia isto non sempre reciben a atención precisa, cando son bens que tamén requiren de coidado e mantemento. Por isto, é necesario coñecer os riscos que poden afectarlles e que derivan non só da presión inherente á súa situación (compactado do solo, etc.), senón que tamén poden sufrir os ataques de diversos axentes bióticos que, de non ser controlados, poden chegar a comprometer seriamente a súa saúde e estabilidade.

Advanced-Content-List