Patrimonio vexetal

Patrimonio vexetal da provincia de Pontevedra

Os espazos verdes das cidades proporcionan un conxunto de beneficios para os seus habitantes que son incuestionables: fornecen osíxeno, reteñen contaminantes e outras substancias nocivas, melloran a estética

Dentro destes espazos, as árbores son probablemente o elemento principal, e malia isto non sempre reciben a atención precisa, cando son bens que tamén requiren de coidado e mantemento. Por isto, é necesario coñecer os riscos que poden afectarlles e que derivan non só da presión inherente á súa situación (compactado do solo, etc.), senón que tamén poden sufrir os ataques de diversos axentes bióticos que, de non ser controlados, poden chegar a comprometer seriamente a súa saúde e estabilidade.