Publicador de contidos

Este rachado fisiolóxico é unha ferida pola que pode entrar botrite

Este rajado fisiológico es una herida por la que puede entrar botritis.jpg
This physiological crack is a wound open to botrytis
Este rajado fisiológico es una herida por la que puede entrar botritis