INFORMACIÓN FITOSANITARIA 21 XUÑO 2019

A información que aportamos nos avisos e boletíns fitosanitarios baséase no observado nas nosas parcelas de seguimento, noutras fincas que visitamos nos nosos percorridos e tamén nos datos que, ás veces, nos aportan outros técnicos e viticultores. En todo caso, SEMPRE CONVÉN CONFIRMAR A SITUACIÓN PARTICULAR DE CADA FINCA, porque pode haber diferencias mesmo locais. A nosa aportación debe ser considerada máis ben como unha referencia ou orientación, que axude a unha mellor xestión dos nosos cultivos

VIÑA

Estado fenolóxico: J - (K, nos acios máis adiantados) [73 - (75 nos acios máis adiantados) da codificación BBCH]

Este ano incorporamos á nosa rede de seguimento algunhas parcelas pertencentes á IXP Ribeiras do Morrazo. Tanto aos seus propietarios como aos das fincas do resto de comarcas (aqueles que levan con nos moitos anos e outros novos), grazas pola confianza

Nesta semana observamos en xeral un importante desenvolvemento do tamaño da uva, pero en todas as fincas, algunhas plantas teñen o gran xa en tamaño chícharo e noutras simplemente están nas primeiras etapas de formación (o mesmo sucede a nivel da mesma planta)

20190619_Tamaño do gran nalgunhas fincas albariño20190619_Tamaño da uva nalgunha planta de treixadura

Mildio

A situación que observamos esta semana nas viñas da nosa rede de seguimento e nas outras que imos visitando hai que cualificala de boa ou moi boa nas plantas tratadas da práctica totalidade de parcelas, mesmo naquelas da nosa rede que estaban xa fora do período de protección do tratamento anterior. Porén, algunhas das viñas ás que fixemos referencia na información da semana anterior (tratadas en condicións inadecuadas) seguían con acios con frutificación do fungo, manchas vellas aínda esporuladas e tamén manchas novas.

20190618_Quedan acios esporulados en viñas mal tratadas20190618_Quedan manchas activas en viñas mal tratadas20190619_Mancha apenas imperceptible
20190618_Manchas mildiu espalladas en planta abandonada

Igualmente había manchas novas, incipientes algunhas pero non tanto outras, en case todas  as plantas testemuña e tamén nas plantas abandonadas dos muros das diferentes comarcas, independentemente do tipo de variedade, máis ou menos sensible ao patóxeno, debido entre outras cousas á climatoloxía dominante. Ademais, entre o martes 18 e onte xoves 20 (ou mesmo algo hoxe) as temperaturas nocturnas foron elevadas ou moi elevadas, chegando a valores próximos a 17 ºC durante varias horas, sempre coincidindo con elevada humidade e mesmo choivas, o que supón condicións moi favorables para a infección secundaria.

Para os próximos días, a práctica totalidade de axencias meteorolóxicas consultadas segue a anunciar unha climatoloxía bastante inestable, con probabilidades de choiva (especialmente o domingo) altas ou medias segundo o modelo, e temperaturas suaves, tamén as nocturnas, co que seguirá habendo condicións favorables ao fungo. Por este motivo, será necesario renovar as intervencións se non o fixeron xa estes días (en cuxo caso será fundamental verificar a eficacia do tratamento).

Con esta climatoloxía, é primordial combinar os tratamentos coas prácticas de cultivo tendentes a manter unha boa ventilación nos viñedos (control da vexetación "sobrante" das viñas e da do solo). E non esquezan que os tratamentos deben ser realizados en condicións adecuadas, procurando recubrir ben a vexetación e os acios, e que os atomizadores deben estar ben regulados.

20190618_Excesivo desenvolvemento vexetacion perxudica tratamentosA alta vexetación do solo dificulta aireación viñas

Oídio

En dúas parcelas da zona da IXP Ribeiras do Morrazo atopamos síntomas do patóxeno, de escasa incidencia ao igual que o referido a semana anterior. Os síntomas estaban localizados na folla, non en acio, pero o feito de estar nun dos períodos nos que soe xerar problemas este fungo na nosa zona, e a climatoloxía húmida que temos esta temporada, obriga a non descoidar os tratamentos nin, como vimos de dicir, as labores culturais que favorezan a aireación dos acios.

20190619_Sintomas aillados de oidio MorrazoNovos síntomas de oídio na campaña

Botrite

A pesar de ter habido condicións favorables (boa temperatura e humidade) non observamos síntomas, nin sequera naquelas viñas que aínda manteñen gromos rachados polo vento a nivel das plantas.

Os tecidos necrosados poden atraer a podre en tempo húmido20190618_Ainda quedan gromos secos da cicloxeneseo vento a nivel das plantas

Black rot

Ten habido condicións favorables tamén esta semana, pero nin nas plantas tratadas nin nas testemuña ou nas abandonadas, observamos cambios canto á presenza de síntomas desta enfermidade.

Nunha parcela do Condado aumentou o black rotPlanta abandonada con black rot e mildio proxima a parcela tratada

Couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Seguimos tendo capturas puntuais de machos de Lobesia botrana nalgunhas das trampas, e ausencia de capturas noutras. Tamén o número de  glomérulos que atopamos se mantén en niveis baixos.

Eiruga de Lobesia saindo de glomérulo 7,5x20190612_Glomerulo da couza

Mosquito verde e outros cicadélidos

Se na semana anterior falabamos dun aumento no número destes insectos nalgunhas viñas, nas revisións desta semana apenas os observamos.

20190612_Adulto Empoasca vitis en parcela RosalNinfa de Emposaca vitis en envés de la hojaCicadélidos_Trampa amarilla

Ácaros

Atopamos esta semana os primeiros síntomas, confirmados no laboratorio, de acariose en dúas viñas (unha abandonada, outra tratada) da IXP Ribeiras do Morrazo, que se suman aos referidos a semana anterior para O Rosal. E, do mesmo xeito que naquel caso, non son máis que puntuais. Pola súa banda, de erinose seguimos vendo un aumento no número de follas novas afectadas nos gromos máis tenros, pero lembren que non hai que tratar esta praga, por moito que o síntoma sexa evidente.

20190618_Sintomas confirmados acariose no Morrazo20190613_Acaros da acariose vistos a lupa 50x20190619 Nalgunha viña de albariño hai erinose nos gromos mais novos

MACEIRA

Moteado

Nalgunhas variedades atopamos novos síntomas da enfermidade, cuxa presenza estivo favorecida sen dúbida pola combinación de choivas e temperaturas suaves. Polo tanto é preciso manter a protección pero tendo en conta que naquelas variedades máis temperás que están xa en fase de maduración, é imprescindible respectar escrupulosamente os prazos de seguridade.

20190618_Nalgunhas variedades bastante moteadoSíntomas de moteado en manzana

Pulgóns

Na revisión desta semana apenas notamos cambios no número de gromos afectados polos pulgóns, e tamén é certo que estamos entrando nun período de menos risco en relación ao pulgón cincento (vaise producir a súa migración a outro hóspede) e que o pulgón verde en xeral non é preciso tratalo.

20190529_Sintomas de pulgón cincento en maceiraEnrollado de hojas por pulgón verde

Couza da mazá (Cydia pomonella)

Nas nosas parcelas de seguimento, que como saben mantemos sen tratamentos para comprobar a evolución natural do voo do insecto, as capturas foron variables, desde ausencia de capturas ata catro machos nunha finca próxima a Pontevedra. Lembren que as lesións que provoca esta praga nas mazás non só deprecian directamente os froitos senón que tamén favorecen a instalación de fungos de podremia sobre eles e por iso é preciso o seu seguimento constante.

Ácaros

Na nosa parcela de seguimento de Areeiro, e tamén nunha das fincas que paramos nos nosos recorridos, observamos os primeiros síntomas, e as primeiras formas móbiles, de araña vermella. De momento son puntuais, pero obriga a incrementar a vixilancia.

Colonia con ovos e formas móbiles de araña vermella08ago18_Sintoma araña vermella maceira

PATACA

Mildio

As condicións ambientais húmidas e as temperaturas suaves favorecen os ataques do fungo. É necesario polo tanto renovar os tratamentos, salvo naquelas fincas nas que se estean a recoller xa patacas para consumir.

Detalle de síntomaEsporulacion de mildiu en hoja de patata

BUXO

Cydalima perspectalis

Nas revisións desta semana atopamos nunha sebe unha eiruga recentemente nacida, moi pequena aínda, o que obriga a seguir incrementando o nivel de vixilancia. Con todo, para os próximos días non se anuncian temperaturas moi cálidas, e por iso non se espera unha evolución notoria no ciclo desta especie.

20190612_Posta de Cydalima eclosionada casi totalmente_10x20190619_Eiruga xoven de Cydalima