Publicador de contenidos

Aspecto dun acio dunha planta afectada pola enfermidade da madeira

Racimo enfermedad madera.jpg
Appearance of a bunch of a plant affected by the Wood disease
Aspecto de un racimo de una planta afectada por la enfermedad de la madera