Asset Publisher

Thaumetopoea pityocampa (Procesionaria) - Ataque de procesionaria na vía terminal

Thaumetopoea pytiocampa (procesionaria) - Ataque.jpg
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Processionary) - Pine processionary moth attack of terminal parts
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Procesionaria) - Ataque de procesionaria a la via terminal