Publicador de contidos

A EFA-DEPO participa na primeira reunión de coordinación do proxecto na sede da FEUGA (Santiago de Compostela)

06 de Febreiro del 2020

A FEUGA organizou nas súas instalacións a primeira reunión dos membros do proxecto VITICAST. Nela abordáronse tanto temas administrativos e divulgativos coma aspectos económicos e técnicos do proxecto; así mesmo, definíronse os criterios para a posta en común das actividades de execución polas diferentes entidades asociadas.

Grupo Operativo VITICAST (Soluciones innovadoras para predicción de enfermedades fúngicas en vid) - Proyecto de innovación cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Presupuesto total del proyecto: 615.249,11 eur. Subvención total: 599.957,11 eur.

Logos