Publicador de contidos

Publicación do artigo "First report of Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) on Monochamus galloprovincialis (Coleoptera: Cerambycidae) in Spain".

30 de Xaneiro del 2020

Publicación do artigo "First report of Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) on Monochamus galloprovincialis (Coleoptera: Cerambycidae) in Spain". A. Abelleira, R. Pérez-Otero, O. Aguín, A. Prado, and C. Salinero. Plant Disease 104 (4), novembro de 2019

Este é o primeiro informe da presenza en España de  dauer  do  nematodo da  madeira de piñeiro (PWN),  Bursaphelenchus  xylophilus  PWN, en M. galloprovincialis. O noso estudo confirma a importancia de M. galloprovincialis como  vector de  B.  xylophilus en Europa.

First Report of Bursaphelenchus xylophi