INFORMACIÓN FITOSANITARIA 14 XUÑO 2019

A información que aportamos nos avisos e boletíns fitosanitarios baséase no observado nas nosas parcelas de seguimento, noutras fincas que visitamos nos nosos percorridos e tamén nos datos que, ás veces, nos aportan outros técnicos e viticultores. En todo caso, SEMPRE CONVÉN CONFIRMAR A SITUACIÓN PARTICULAR DE CADA FINCA, porque pode haber diferencias mesmo locais. A nosa aportación debe ser considerada máis ben como unha referencia ou orientación, que axude a unha mellor xestión dos nosos cultivos

VIÑA

Estado fenolóxico: J (71-73 da codificación BBCH)

Este ano incorporamos á nosa rede de seguimento algunhas parcelas pertencentes á IXP Ribeiras do Morrazo. Tanto aos seus propietarios como aos das fincas do resto de comarcas (aqueles que levan con nos moitos anos e outros novos), grazas pola confianza

Mildio

Desde a emisión da anterior información fitosanitaria, as temperaturas nocturnas estiveron baixas ou moi baixas segundo o día e/ou a estación meteorolóxica, a excepción da noite do martes 11, cando nalgunhas zonas se superaron lixeiramente os 12 ºC. Polo tanto, aínda habendo, en xeral, varias horas de humidade foliar, non se rexistraron condicións para a infección secundaria. Isto reflectiuse na situación observada na maioría das viñas que visitamos nesta semana: ausencia de manchas novas e síntomas antigos ben controlados. Ben é certo que todas, ou practicamente todas, recibiran un tratamento antes ou despois da cicloxénese do xoves 6, pero tampouco nas plantas testemuña observamos apenas novas manchas.

20190611_Parte dunha mancha sen esporulacion viable20190611_So nas plantas testemuña observamos algunha mancha nova20190611_Algunhas manchas novas complexas de ver

Iso si, naquelas viñas nas que non se lograra controlar a enfermidade nas infeccións previas, a situación, non sendo moi desfavorable, tampouco era idónea, pois aínda atopamos manchas con avance, manchas necrosadas que aínda así amosaban certa frutificación e tamén algunha mancha nova.

Algunhas viñas foron moi afectadas polo mildiu20190611_Ainda que a mancha estea necrosada hai restos de frutificación

Dáse a circunstancia de que algunha destas viñas máis afectadas, ou con mildiu non perfectamente controlado, eran viñas que foran tratadas nalgunha ocasión nesta campaña en días con ventos incompatibles cunha boa protección, ou con maquinaria non ben calibrada. Nestas circunstancias, os tratamentos non puideron frear a infección e os síntomas foron acumulándose desde entón.

Segundo as axencias meteorolóxicas consultadas, pode haber certa precipitación, parece que de contía insuficiente como para lavar os produtos aplicados na última intervención, entre hoxe venres e mañá sábado, pero tamén en diferentes días entre martes, mércores e/ou xoves. Canto ás temperaturas mínimas, tenden a recuperarse, lixeiramente nos días inmediatos e dun xeito máis evidente cara a metade da semana próxima. Ca maioría das viñas dentro do período de protección dos produtos aplicados a semana pasada, non debería haber problemas serios naquelas nas que non houbo apenas síntomas ata agora, aínda que haberá que estar alerta, en especial nas que se vaia cumprir o prazo de protección teórico e sobre todo onde aínda se observan síntomas non ben controlados. É máis, se as temperaturas mínimas son compatibles cas infeccións secundarias, nestas últimas será conveniente renovar a intervención o antes posible.

Nalgunhas fincas, e debido ao clima cambiante desta primavera, con choivas alternando con períodos de sol e calor, hai un exceso de vexetación na propia viña que impide a boa penetración dos funxicidas. Nestas viñas é conveniente facer labores de eliminación dos gromos non ou pouco produtivos, despuntes e mesmo xa algunha esfolla suave que expoña os acios aos tratamentos e facilite a súa aireación e insolación

Oídio

Nesta semana atopamos novos síntomas en dúas follas dunha viña na que non se fixeran aínda tratamentos fronte ao fungo, e tamén nun acio "rebusco" dunha viña moi vigorosa onde precisamente a elevada masa foliar impideu totalmente a penetración dos produtos. No resto de fincas non os atopamos, pero ben é certo que entramos nun dos momentos máis críticos en relación a esta enfermidade na nosa zona, polo que a partir de agora calquera intervención antimildiu debe ir acompañada dun produto fronte a este outro fungo.

Novos síntomas de oídio na campañaOidio no raspallo dun gran_10x

Botrite

Nesta semana non vimos síntoma algún da enfermidade, pero ben é certo que a humidade relativa media mantívose en xeral, salvo esta última noite e primeiras horas da mañá, en valores bastante moderados, relativamente baixos, e que tampouco as temperaturas foron moi elevadas.

Os tecidos necrosados poden atraer a podre en tempo húmidoOs acios con mildio non desprendidos poden atraer a podreVista a lupa de frutificacion botrite en folla Albariño

Black rot

Na revisión desta semana non notamos incremento na presenza de síntomas nas parcelas tratadas, nin sequera na do Condado á que fixeramos referencia no boletín anterior, é dicir, aquela que tiña moi próximas unhas plantas abandonadas afectadas. Foi precisamente nestas plantas nas que si observamos un incremento de síntomas, e de feito xa non só aparecían nas follas (aínda con poucos picnidios do fungo) senón que tamén había lesións alongadas características nos pecíolos. Manter a vixilancia, e naquelas fincas cas típicas manchiñas do fungo, aplicar un produto que tamén teña efectos fronte a este patóxeno cando se dean tratamentos antimildiu ou antioídio.

Os síntomas sobre o acio son murchado de grans, que secan rapidamente (en 3-4 días) adquirindo a pel unha  cor violácea e cubríndose de corpos frutíferos que teñen a forma de puntiños negros. Pero atención: nun mesmo acio poden coexistir grans con distinto grao de ataque, de maneira que haberá uvas totalmente danadas e outras só parcialmente afectadas.

Nunha parcela do Condado aumentou o black rotPlanta abandonada con black rot e mildio proxima a parcela tratada

Couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Na revisión desta semana mantívose a situación referida na anterior información fitosanitaria: poucas capturas, ou nulas, nas trampas, e nivel de glomérulos estable.

Eiruga de Lobesia saindo de glomérulo 7,5x20190612_Glomerulo da couza

Mosquito verde e outros cicadélidos

Ata o momento non referimos a presenza destes insectos porque era totalmente anecdótica, pero esta semana observamos un lixeiro incremento nalgunhas fincas. É bo momento para ir colocando as trampas amarelas se aínda non se fixo.

20190612_Adulto Empoasca vitis en parcela RosalNinfa de Emposaca vitis en envés de la hojaCicadélidos_Trampa amarilla

Ácaros

Nesta semana observamos, en dúas follas dunha planta da comarca do Rosal, unhas picaduras que nos fixeron sospeitar da acariose, e que no laboratorio, baixo a lupa, confirmamos. Polo tanto son os primeiros individuos desta praga na campaña (que nos saibamos), e convén incrementar a vixilancia. Canto á erinose, tamén observamos unha maior porcentaxe de follas afectadas en moitas viñas, pero sabemos que este ácaro non causa danos.

18_05_17_Folla con presenza confirmada de acariose20190613_Acaros da acariose vistos a lupa 50x20190611_Algunha folla ten máis síntomas de erinose

Outros

Detectamos esta semana os primeiros síntomas de Altica quercetorum na finca do Condado onde soen aparecer, aínda que neste caso foi de xeito puntual. Tamén, pero no global das fincas aínda que con diferente incidencia, hai un número variable de gromos rachados pola cicloxénese da semana anterior. É recomendable eliminar estes gromos porque algúns deles teñen bo volume e interfiren no adecuado desenvolvemento da vexetación sa, aparte de que poden ser unha fonte de inóculo para a podre.

20190612_Primeiros sintomas de Altica en viña Condado20190612_E conveniente a retirada dos gromos perdidos pola cicloxénese

MACEIRA

Moteado

Non detectamos novos síntomas nas fincas/plantas controladas por nós. Tamén é verdade que non son variedades/parcelas especialmente sensibles. En todo caso, lembren que ata a colleita poden producirse danos nas mazás e que este fungo se ve beneficiado polas choivas, polo que antes ou inmediatamente despois das choivas previstas será necesario renovar os tratamentos.

20190605_Manchas moteado en parcela PoioAbundantes manchas moteado en folla variedade sensible

Oídio

Nunha das nosas parcelas de seguimento incrementouse a porcentaxe de gromos tenros afectados. Hai que estar pendentes  no caso de que a situación sexa coincidente, porque as precipitacións que se prevén non parece que vaian ser de suficiente contía como para lavar o micelio do fungo.

Pulgóns

Continúan incrementándose os gromos afectados por pulgón verde e pulgón cincento nas plantas/parcelas que revisamos. Son en todos os casos plantas grandes destinadas ao autoconsumo polo que non imos tratalas.

20190529_Sintomas de pulgón cincento en maceiraEnrollado de hojas por pulgón verdeColonia de pulgón lanixero nunha finca de Poio

Couza da mazá (Cydia pomonella)

Tampouco nesta semana volvemos capturar adultos nas trampas que temos, nin observamos aínda orificios ou penetración das eirugas, aínda que como sabemos isto non ten que coincidir necesariamente cas demais fincas, polo que se fai necesario un tratamento individualizado.

Outros

Observamos nalgunhas maceiras conxuntos de moitos froitos próximos que non son compatibles cunha boa produción e co mantemento dun estado fitosanitario adecuado. Nestes casos recoméndase facer un aclareo dalgúns deles para equilibrar a planta, reducir a alternancia nas producións en anos consecutivos e evitar que se perda todo o conxunto ao ser infectado algún deles por fungos de podremia a partir de feridas ou picaduras de insectos e/ou outros animais.

Cando hai moitos froitos e conveniente clarear algúnFumagina instalada sobre melaza de cochinillas

MARMELEIRO

Oídio

Está a incrementarse a presenza de follas co micelio deste patóxeno. Se a situación é coincidente e o número de follas afectadas é importante haberá que aplicar un tratamento.

Oidio - Síntomas en hojaFuerte presencia de oidio en hoja de membrillero

Entomosporium maculatum (Diplocarpon mespili)

Debido ás precipitacións que se prevén haberá que prestar moita atención á evolución desta enfermidade, en especial se non aplicaron ningún tratamento e as follas empezan a aparecer secas debido ás manchas.

20190607_Incrementaronse sintomas EntomosporiumRama de marmeleiro cas follas danadas por Entomosporium

CÍTRICOS

Psila africana e pulgóns

En moitos gromos novos, e sobre as follas máis tenras, obsérvanse poboacións destes insectos. Lembren que a eliminación (e destrución) destes gromos é unha boa medida para limitar as súas poboacións.

Poden aproveitarse estes "despuntes" para eliminar tamén aqueles gromos chupóns que medran moito en altura e tamén aquel exceso de vexetación que vai cara o interior das árbores e dificultan a aireación e a iluminación, e favorecen a aparición de enfermidades

Folla moi tenra de limoeiro con psila africana e pulgón20190613_Colonia de pulgóns en folla tenra limoeiro

Cochinillas e moscas brancas

Nos cítricos de case todas as zonas hai xa bastantes colonias destes chupadores que tamén liberan melaza que contribúe a manchar árbores e froitos cos fungos de fumagina, polo que convén controlalos.

Fumagina instalada sobre melaza de cochinillasCeroplastes sinensis en gromo laranxeiroAdultos de mosca blanca en brote y fumagina en base

BUXO

Cydalima perspectalis

Nesta semana capturamos o primeiro adulto na trampa que temos no concello de Salvaterra, pero non nas demais, aínda que sabemos que hai voo da especie pola presencia de postas. De momento nas sebes non atopamos eirugas nacidas pero si no laboratorio (condicións idóneas) empezan a nacer polo que debe incrementarse o nivel de alerta.

20190612_Adulto de Cydalima dentro da trampa20190612_Posta de Cydalima eclosionada casi totalmente_10xEirugas novas de Cydalima_20x

EVÓNIMO

Oídio

Do mesmo xeito que noutras especies vexetais, incrementouse a presenza de oídio nas sebes desta planta.

20190611_Forte presenza de oidio en evonimoForte presenza de oidio en cepa de carballo

SALGUEIROS E OUTRAS ÁRBORES DE RIBEIRA

Insectos esfolladores

Volven a verse nos paseos dos ríos e outras zonas de ribeira, moitas árbores afectadas de larvas e adultos destes insectos que, se o ataque é forte, desde lonxe provocan o síntoma de que as árbores están secas, pero a corta distancia pode verse o característico patrón (como un encaixe ou redeciña) que deixan.

Algunhas follas danadas por crisomelidos teñen aspecto secoSíntomas e larva de crisomelido defoliador en salgueiro