Advanced-Content-List

É necesario configurar o portlet antes de poder utilizalo

INFORMACIÓN FITOSANITARIA 07 AGO 2020

Para elaborar a información e recomendacións que se aportan pártese das revisións realizadas ás nosas parcelas de seguimento e a outros predios que visitamos e tamén dos datos que, ás veces, nos proporcionan outros técnicos e viticultores. Por iso é CONVENIENTE CONFIRMAR A SITUACIÓN PARTICULAR POIS PODE VARIAR, non só polas condicións do entorno senón tamén polas actuacións ou prácticas que se realizan en cada caso.

VIÑA

Estado fenolóxico: M1 - M2 (81-83-85 da codificación BBCH)

O bo tempo favorece que continúe sen limitacións o avance na fenoloxía da viña, polo que de momento parece que se poden manter as previsións de adianto na data da vendima das que se fala. Por este motivo, e malia que aínda queda tempo ata ese momento, recollemos mostras de uvas nunha parcela do Condado, nunha do Rosal, noutra do Salnés e na nosa viña de Areeiro para coñecer o grao alcohólico actualmente. Obtemos, na parcela Condado: 7,76º; na parcela Rosal: 7,30º; na parcela Salnés: 6,47º, e na de Areeiro: 6º.

Moitas das grandes adegas xa estableceron os seus límites para a última intervención, pero para aqueles que non estean acollidos a este condicionante seguiremos publicando a información semanal. Teñan en conta que, de ser necesario realizar un último tratamento, terán que decantarse por produtos cun prazo de seguridade máis curto que a data estimada de vendima.

Mildio

Como estaba previsto, terminou o mes de xullo sen precipitación algunha e empezou agosto do mesmo xeito, aínda que estes días de atrás si é certo que en puntos moi concretos houbo unha lixeirísima precipitación (un orballo moi fino practicamente inapreciable) de moi curta duración. Tamén, salvo as nubes dalgunhas xornadas, dominou o tempo solleiro e as temperaturas altas, aínda que polas noites, que xa son máis longas, xa se aprecia orballo e humidade foliar. Con estes antecedentes, a situación que atopamos na revisión ás viñas foi similar á das últimas semanas, pero aproximadamente na metade dos predios visitados atopamos novas manchas de aceite nalgúns crecementos tenros, o que non sucedía desde facía tempo. Algunhas destas manchas eran moi incipientes e non presentaban esporulación, pero outras si a tiñan. Tamén en dúas viñas atopamos nova frutificación e zonas de avance nas manchas antigas. En calquera caso, a súa presenza afectaba a poucos brotes e/ou poucas plantas.

20200804_Novas manchas de aceite nos crecementos tenros20200804_Frutificacion nas manchas de aceite novas20200804_Algunhas manchas antigas nova frutificacion e avance

A día de hoxe, volve non haber coincidencia total entre as previsións para os próximos días das diferentes axencias meteorolóxicas consultadas, pois mentres unhas manteñen as condicións de temperatura e ausencia de choivas, outras apuntan a unha baixada das temperaturas e mesmo algunha prevé certa precipitación entre os días 12 e 14. Aínda habendo esta precipitación, coas condicións actuais das viñas non se espera que poida incrementarse o número de manchas de xeito que poida ter incidencia, tendo en conta que, ademais, os acios xa non son sensibles ao patóxeno.

Para evitar que as esporas do mildio se dispersen en caso de que chova, poden eliminarse os brotes afectados se as viñas son de reducidas dimensións.

Oídio

Nas viñas que tiñan presenza do fungo, os acios que aínda non están no "pleno pintado" continúan amosando grans infectados de novo polo patóxeno e tamén observamos viñas con acios completamente afectados.

20200804_Oidio en acios non acadaron pleno pintado20200804_Oidio en acio mencia20200804_Acio albariño oidio

Por outra banda, empeza a ser frecuente a presenza de micelio nos rebuscos e tamén nas follas dalgunhas plantas, en especial nos predios máis afectados e tamén nos que levan máis tempo sen tratamentos.

20200804_Oidio en rebusco20200804_Folla albariño con oidio

No resto de predios non observamos ningunha situación que mereza ser comentada. O fungo tampouco pode danar ao acio en maduración, pero naquelas viñas máis afectadas haberá que manter a vixilancia e eliminar, se é viable, os acios máis gravemente danados.

Black-rot

Xa non hai risco de danos, e menos con esta climatoloxía.

20200623_Sintomas black rot viña abandonadaPicnidios black rot visibles como puntiños negrosVista parcial acio síntomas mais iniciais black rot

Botrite

A semana anterior recordabamos que este fungo precisa humidade e altas temperaturas para producir contaminacións, e nestes días de atrás o incremento de humidade tampouco foi tan significativo como para que se deran. Porén, se finalmente os próximos días hai precipitacións, haberá que estar pendentes da súa contía e duración, sobre todo nas viñas de variedades máis sensibles e/ou naquelas con ataques mal controlados de oídio, cun número moderado de perforacións das avelaíñas do acio ou con feridas de calquera outro tipo.

Uncinula necator - Uvas agretadas en plantas controlGrans con podremia por penetracion couzaFendedura fisiolóxica en albariño

Avelaíñas do acio

Nesta semana non recollemos ningún adulto nas trampas que temos instaladas pero si é certo que atopamos algúns ovos (inviables, secos, na súa maioría) e tamén algunha que outra perforación nova na meirande parte dos predios que observamos. Pola súa banda, na viña da que a semana anterior comentabamos que tiña síntomas próximos ao limiar de tratamento, practicamente atopamos a mesma situación, e recomendamos a eliminación das partes afectadas dos acios. De manterse as datas de vendima máis temperás, non esperamos que haxa danos de consideración polas perforacións larvarias, e só haberá que estar moi pendentes ante un posible cambio de tendencia na climatoloxía pola incidencia na botrite.

20200804_Ovo de Lobesia20200804_Sintomas de Lobesia en acio albariño

Cicadelidos

Nesta semana non observamos variación algunha canto á presenza destes insectos, e máis ben podemos dicir que nalgunha trampa que tiñamos contabilizada non cambiou  o número dos recollidos. Nos recontos de ninfas tamén o número delas foi moi baixo, comprendido entre 1 e 4 por cada 100 follas. Pola súa banda, malia ter un número moi elevado de trampas nas zonas sensibles, non recollemos aínda ningún exemplar de Scaphoideus titanus.

As capturas de cicadelidos seguen a ser mínimasNinfa de Zygina rhamni en folla

Trips

Seguimos a observar síntomas de trips nalgunhas viñas da comarca do Salnés, pero o número de gromos afectados e a presenza de individuos neles, polo menos nos predios que visitamos, non xustifican un tratamento.

20200804_Sintomas de trips en gromo de albariñoCrecemento reducido e sintomas trips Adulto trips en viña 40x

Ácaros

Nas visitas desta semana vimos unha viña no Rosal que presentaba algúns brotes con síntomas que apuntaban a acariose. Recollemos follas e no laboratorio confirmamos a presenza do ácaro responsable. Polo demais, seguimos atopando frecuentemente síntomas de erinose, que non require tratamento.

Picaduras de alimentacion de Calepitrimerus vitis. Sintoma inicial de acariosisCalepitrimerus vitis_80x20200804_Sintomas erinose veran

Outras incidencias

Volvemos referir a existencia de síntomas de alteracións de madeira nas plantas dalgunhas viñas, derivada do estrés causado pola climatoloxía que leva rexistrándose, e tamén de síntomas propios do estrés en si mesmo como son os golpes de sol nos acios ou os síntomas de seca, que están a provocar xa nalgúns predios unha senescencia prematura das follas.

A calor favorece expresión síntomas madeira20200721_Este sol provoca moito golpe de sol08ago18_Efectos ola calor en planta debil

MACEIRA

Pulgón laníxero

Aínda quedan algunhas formas sen parasitar nas colonias, pero nas plantas que controlamos os niveis de parasitismo por Aphelinus mali son moi elevados.

Pulgon lanixero maceira parasitado_10x Pulgón lanixero con individuos parasitados e non

Cydia pomonella

Xa é un bo momento para ir instalando as bandas de cartón ondulado arredor dos troncos das árbores para que as eirugas vaian cara elas. Estas bandas deben quedar nas plantas ata o outono e despois hai que retiralas, e a súa finalidade é reducir as poboacións para a próxima campaña.

Pie de manzanoBanda de cartón para utilizarOndulaciones donde quedarán atrapadas las larvasColocación del cartónProtección del refugio (cartón) frente a la lluviaProtección del refugio (cartón) frente a la lluvia 2ResultadoTrampa (refugio) instaladaTrampa (refugio) instalada 2

Outras incidencias

Nesta semana destacamos a presenza, nunhas plantas da variedade reineta que revisamos por primeira vez, de síntomas de araña vermella que no laboratorio comprobamos que era Tetranychus urticae. Os síntomas aínda eran iniciais pero de seguir o tempo seco como prevé a maioría dos institutos meteorolóxicos, poderán incrementarse as poboacións.

08ago18_Sintoma araña vermella maceiraFemia de Tetranychus urticae en maceira

CÍTRICOS

Psila africana

As nosas observacións desta semana coinciden coas da semana anterior no sentido de que non hai apenas brotes novos nas plantas que controlamos (polo tanto vemos menos individuos), pero seguimos a ter consultas sobre a praga.

Destruir gromos cheos ovos reducira poboacions TriozaInimigo natural -antocorido- en colonia Trioza

Pulgóns

Nalgunhas plantas volven observarse estes (e outros) chupadores, que aínda non ben empezan abrir as follas xa as ocupan.

Ainda sen estar follas citricos desenvolvidas xa pulgons

NOGUEIRA

Rhagoletis completa

Desde a primeira semana de xullo estamos a ter algunhas capturas nas trampas que temos colocadas na nosa zona, o cal supón un adianto de dúas semanas en relación aos anos anteriores (desde o 2017). Como xa dixemos noutras ocasións, este insecto é típico da casca verde da noz, que podrece e seca, e que diminúe a calidade das noces así como a cantidade, porque ataques temperás fan caer os froitos que se están a formar. En España xa hai dispoñibles feromonas para detectar a presenza desta especie, o cal xa reduce as poboacións, pero é moi importante retirar os froitos que caian prematuramente no solo para evitar que as larvas se enterren para poder transformarse en novos adultos.

Adultos de Rhagoletis completa en trampaEiruga de Rhagolletis completa en noz_2Larvas Rhagoletis completa en noz

BUXO

Cydalima perspectalis (bolboreta do buxo)

Malia non ter capturado ningún adulto nas trampas, na revisión dunha das sebes de Areeiro vimos saír voando un adulto, e tamén atopamos a primeira posta. Nas plantas que controlamos noutros lugares non observamos máis que algunha que outra crisalide. A detección do primeiro adulto da nova xeración e a localización da primeira posta obriga a incrementar a vixilancia. 

20200806_Posta de Cydalima 15xPara ver postas de Cydalima requírese moita atención

PIÑEIRO

Thaumetopoea pityocampa (procesionaria)

Continúa o voo da praga e de feito esta semana foi cando máis adultos recollemos nas trampas.

Macho de procesionaria entrando na trampa G de feromonasThaumetopoea pityocampa (Procesionaria)- Macho de procesionaria en trampa de feromona